Actua

Hiep hiep hoera voor vrouwenstemrecht

België viert zeventig jaar stemrecht voor vrouwen

Hiep hiep hoera voor vrouwenstemrecht

Op 27 maart 1948 kregen vrouwen voor het eerst volledig stemrecht in België. Na een jarenlange strijd, die begon bij La Ligue Belge du Droit des Femmes in 1892, mochten vrouwen eindelijk hun stem uitbrengen. Zeventig jaar later lijkt deelname van vrouwen in de politiek vanzelfsprekend. Maar dat is het niet.

In 2014 trok ik voor het eerst naar de stemhokjes. Ik was net 18 jaar oud en moest meteen op federaal, Europees en deelstaatniveau stemmen. Ik nam mijn taak als “volwaardig burger” heel serieus en bereidde me wekenlang voor. Dat hield in dat ik de stemtest zo’n vijf keer deed (voor de zekerheid), alle partijstandpunten opzocht, besliste met wie ik het op de meeste fronten eens was, keek welke fronten ik het belangrijkst vond en dan nog eens evalueerde. Toen ik stond aan te schuiven aan het stemhokje, was ik er dus zeker van dat ik de juiste keuze zou maken. Maar de voorkeursstemmen waren me toch even ontglipt. In het stemhokje zelf moest ik dus beslissen wie op de lijst mijn voorkeur droeg. En ik koos voor vrouwen.

“Pas als het politieke landschap divers genoeg is, kan het echt de belangen van al haar burgers verdedigen.”

 Waarom? Omdat ik als toen nog prille feministe besefte dat vrouwen in de politiek minder kansen krijgen dan hun mannelijke collega’s. Volgens RoSa vzw bestaat het federaal parlement momenteel voor één derde uit vrouwen. Dat is een stap in de goede richting, maar nog niet representatief voor de samenstelling van de Belgische bevolking. En dat moet wel. Want pas als het politieke landschap divers genoeg is, kan het echt de belangen van al haar burgers verdedigen.

 Gaan mijn voorkeursstemmen bij de volgende verkiezingen weer naar vrouwen? Waarschijnlijk. Maar ik ga wel mijn research doen. Want ik wil stemmen op vrouwen van kleur, niet-heteroseksuele vrouwen, vrouwen die het financieel niet makkelijk hadden en die niet met dezelfde privileges zijn opgegroeid als ik. Want het is van cruciaal belang dat ook zij gehoord worden. Dat er gelijk stemrecht is, wil niet zeggen dat er gelijkheid is. Daar kunnen we allemaal mee aan bouwen. 

In deze beelden van het Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis zie je hoe de strijd om (gelijk) stemrecht evolueerde door de decennia heen.

  

 

 Op de site van RoSa vzw lees je meer over de evolutie van het vrouwenstemrecht in België.

Schrijf je reactie

Charlotte Wollaert is freelance journalist en eindredacteur. Als achtjarige schreef ze haar eerste fictieboek en sindsdien heeft de schrijfmicrobe haar niet meer losgelaten. Haar hobby’s zijn kippen knuffelen, bankhangen, dt-fouten de wereld uithelpen en stevig lachen om haar eigen moppen.

Colofon

Adres Redactie

Toko Space t.a.v. Charlie Magazine
Statiestraat 139
2600 Antwerpen