Opinie

Ook kwetsbare jongeren hebben recht op een toekomst

Ook kwetsbare jongeren hebben recht op een toekomst

Redactrice Evelien is begaan met het lot van psychisch kwetsbare jongeren die vandaag in de kou blijven staan. Deels omdat ze zelf een opname meemaakte, maar bovenal omdat ze ervan overtuigd is dat een regering niet mag besparen op wat het meest dierbaar is: onze kinderen.

In maart vorig jaar schreef ik een stuk over de mazen in het net van onze jeugdpsychiatrie. In juni ging ik daar op door, en vandaag verscheen in de krant dat er nog steeds jongeren in een politiecel overnachten omwille van het gebrek aan plaatsen in jeugdinstellingen.

Twee keer riep ik de bevoegde ministers, zijnde de heer Vandeurzen en mevrouw De Block, op om dringend in actie te schieten. Twee keer negeerden beiden mijn oproep compleet. Sta me toe even te verduidelijken: ik vind mezelf niet zo belangrijk dat ik het nodig acht gehoord te worden door een minister of zijn team. Maar de jongeren van wie in deze stukken sprake is, zijn dat wel. Zij verdienen die aandacht, veel meer dan wie dan ook. Maar die krijgen ze niet.

Integendeel: uit het meest recente cijfermateriaal blijkt dat er  in 2014, van de 5.500 jongeren in crisissituatie, zo’n 700 in de kou bleven staan. Bijna 13% van alle kwetsbare jongeren krijgt dus niet de hulp die zij nodig hebben.

Cijfers over het precieze aantal jongeren dat een nacht in de cel moest verblijven, zijn er niet. Dat houdt de administratie van de minister namelijk niet bij. Het is wellicht niet netjes om dergelijke insinuaties te maken, maar ik denk dat u, net als ik, vast wel kan raden waarom deze cijfers nergens te vinden zijn. In 2015 zijn er in Antwerpen alleen al zo’n tien gevallen bekend.

Bespaar op de heraanlegging van de wegen, bespaar op de champagne op uw nieuwjaarsrecepties, deel dit jaar wat minder bonussen uit. Maar doe iéts.

Minister Vandeurzen blijft erop hameren dat hij veel geld investeert in de jeugdzorg. Minister De Block blijft erop hameren dat er voldoende plaatsen zijn. Hoeveel harder kan je nog je middelvinger opsteken naar jongeren in nood? Het lijkt er hoe langer hoe meer op dat de leden van deze regering hun kop niet gewoon in het zand, maar wel in het drijfzand hebben gestopt. En zolang dat zo is, zal ik erop blijven hameren dat hun inzet niet groot genoeg is.

Ik zou opnieuw kunnen spreken over de schokkende cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie, het belang van vroegtijdige behandeling en opsporing van mentale problemen bij jongeren, of de effecten van zo’n politiecel op een kind dat het op psychisch vlak al zo vreselijk moeilijk heeft. Maar iets zegt me dat ik tegen de parlementaire muren spreek.

Beste ministers, laat me nog één maal tot u persoonlijk spreken: neem alsjeblief jullie verantwoordelijkheid. Bespaar op de heraanlegging van de wegen, bespaar op de champagne op uw nieuwjaarsrecepties, deel dit jaar wat minder bonussen uit aan mensen die daar in de eerste plaats toch al niet echt recht op hadden. Bespaar desnoods op mijn verwarming – ik doe wel een extra trui aan. Maar doe iéts, geef deze kinderen een kans op een betere toekomst. Of gewoon een toekomst tout court.

 

Schrijf je reactie

Colofon

Adres Redactie

Toko Space t.a.v. Charlie Magazine
Statiestraat 139
2600 Antwerpen