Column

Ik ben geen bedreigde diersoort

Ik ben geen bedreigde diersoort

Hallo wereld,

Ik ben een man. Ik ben blank. Maar ik ben niet boos. Of ja, soms ben ik wel eens boos. Meestal op mezelf, af en toe op een ander en soms kan ik mijn boosheid zelfs niet verklaren. Maar, en dat is heel belangrijk, dat boze gevoel haalt de overhand niet bij me. Wrevel is een menselijke emotie, net zoals vreugde, verdriet en tederheid dat zijn. Het is een manier om een gevoel te uiten en eenmaal je het geuit hebt, laat je het best los.

Als ik om me heen kijk – op een familiefeest, in de bedrijfskantine, in het nieuwsoverzicht, op de sociale media – dan merk ik op dat er heel wat grimmigheid heerst onder de mensen en veelal onder blanke, boze mannen. De laatste tijd krijg ik steeds vaker het gevoel dat blanke, boze mannen de norm geworden zijn. Meer nog, dat blanke, boze mannen de norm bepalen voor alles wat afwijkt van het blanke, boze mannendom.

Vroeger was alles beter, maar ze verliezen uit het oog dat hun vroeger niets anders is dan een aaneenschakeling van constante verandering.

Ze trollen op Facebook en Twitter, al dan niet met een anonieme account, ze orakelen tijdens actualiteitsprogramma’s op televisie en ze winnen zelfs verkiezingen. Hun ongenoegen verwoorden ze in een opruiende, choquerende en veralgemenende taal die je pakweg tien jaar geleden enkel op het partijcongres van een extreemrechtse partij hoorde.

De voedingsbodem van hun protest is angst. Angst voor verandering. Angst voor iedereen en alles dat anders is. Angst om zich aan te passen. Angst om de waarheid onder ogen te zien. Vroeger was alles beter, maar ze verliezen uit het oog dat hun vroeger niets anders is dan een aaneenschakeling van constante verandering.

Angst is nog zo’n gevoel dat je best niet laat overheersen. Ik ben ook wel eens bang. Zo ben ik niet bijster happig als de dokter een naald boven haalt, belet mijn faalangst me soms om nieuwe dingen te proberen en lig ik wel eens te piekeren over alles wat er mis gaat in de wereld. Mijn angsten worden meestal gecompenseerd en geneutraliseerd door hoop en vertrouwen. Ik vertrouw de arts als hij zegt dat het prikje zo voorbij is. Ik steun op mensen die me dat duwtje in de rug geven dat ik nodig heb om een sprong in het onbekende te wagen. Ik ben hoopvol als ik alle mooie initiatieven van gedreven mensen opmerk. Mensen die een alternatief willen bieden aan terreur. Mensen die beseffen hoe geprivilegieerd we wel niet zijn en die zich inzetten voor zij die het minder goed hebben. Mensen bij wie angst geen voedingsbodem voor boosheid is.

Rotte appels vind je overal, maar voor één rotte appel vernietig je de volledige oogst toch niet?

Ik ben dan wel een blanke man, ik ben geen boze blanke man. Dat komt omdat ik niet denk in termen van wij en zij, van m/v/x, van blank of gekleurd, van normaal of niet-normaal. Ik denk in termen van mensen. Iedereen is anders, iedereen is uniek. Rotte appels vind je overal, maar voor één rotte appel vernietig je de volledige oogst toch niet? Zolang je respect hebt voor elkaars anders-zijn, kan het maar een verrijking zijn voor elkaar. Kruisbestuiving is van levensbelang, en niet enkel bij de bloemetjes en de bijtjes.

Ik weiger te geloven dat ik de enige blanke, niet-boze man ben. Ik ben ervan overtuigd dat ik geen bedreigde diersoort ben die thuishoort in het rijtje van neushoorns en jachtluipaarden. Dat het leeuwendeel van mijn medemensen, ongeacht geslacht, geloofsovertuiging, nationaliteit of geaardheid het met me eens is dat we niet langer mogen wegkijken.

Daarom zwijg ik niet langer en schrijf ik deze brief. Ik spring niet vaak op de barricade omdat ik ervan uitga dat anderen dat wel voor mij gaan doen en dat die anderen daar ook veel meer gedreven en capabel voor zijn. En toch steek ik nu mijn hoofd boven het maaiveld uit omdat ik merk dat diegenen die steeds luider roepen, steeds vaker gehoord worden. Hun conservatieve, xenofobe, vrouwonvriendelijke en vaak zelfs mensonwaardige woordenstroom dreigt de norm te worden, een norm waar ik me van distantieer, een norm die ik weiger te aanvaarden.

Dag en bedankt.

Stijn, blank en mannelijk (ook al doet dit er niet toe) maar (meestal) niet boos

 

Illustratie: ©Jeroen Van Zwol/Zwoltopia
Meer over Stijn vind je hier

Schrijf je reactie

6 reacties
 • nonkel Eddy says:

  Vervang blank door zwart en dit is een rete-racistisch stigmatiserend artikel.

 • Alysa says:

  Hmm, wie conservatief is heeft ’t niet altijd slecht voor of tenminste toch niet op alle gebied, Roger Scruton is bv. een conservatief filosoof en hij en andere conservatieven kwamen al op voor het leefmilieu alvorens men zélfs maar van de groene beweging gehoord had, dat gaf hijzelf te verstaan.
  Ik beweer niet alles van het conservatisme te kennen, maar zo’n standpunt van zo’n conservatieve mens geeft mij bv. wel te denken en moedigt mij aan om mogelijk meer te weten over de verschillende conservatieve stromingen die er zijn en uit historisch standpunt zijn zij misschien ook de moeite waard om eens te bestuderen!
  Maar ik wens hier geen reclame te maken voor het conservatisme, doch ‘k heb ’t gedacht dat je nog jong bent (da’s overigens géén misdaad) dat je van goede afkomst bent; een goede scholing hebt gehad e.d. en nu een goede job hebt.
  Dan is ’t ‘vaneigen’ gemakkelijk om zo te denken als jij doet, doch ’t kan verkeren zoals Bredero reeds zei, misschien komt de tijd nog wel dat jij ook eens gaat denken over die vreemdelingen die hier teveel zijn, bv. die mogelijk hun geloof op willen dringen aan de westerse mensen, die de Belgen moeten onderhouden met hun belastingsgeld, de rekeningen die steeds maar hoger worden en politici die steeds maar nieuwe belastingen uitvinden en ons boetes willen doen betalen omdat we met een te oude dieselwagen hun stad nog willen inrijden!
  Overigens, ik vind zelf niet dat ik racist ben, maar eventuele mensen van vreemde origine (of ja, ’t kunnen natuurlijk ook mensen van ons zijn die bekeerd zijn) die hier hun extreme variant van hun geloof willen doen opdringen heb ik liever niet en al hélémaal niet als ze voordien gesubsidieerd werden met belastingsgeld!
  Verder is ’t natuurlijk niet leuk dat je steeds minder overhoudt van je inkomen en steeds maar duurdere rekeningen en belastingen moet betalen, bv.!
  Misschien kijk je best eens naar de standpunten van ‘die zure mannen’ en eventueel ‘die zure vrouwen’ er bij (kwestie van gelijke behandeling, niet waar)!
  En ja, ’t is mooi de wereld te zien van de zonnige kant, de mensen te benaderen vanuit een positieve optie, dat doe ik namelijk dikwijls genoeg ook, doch, als je al je deel van de andere kant hebt gehad, dan ga je toch enigzins anders denken en begrijpen waarom bepaalde mensen zo ‘negatief’ denken en je gaat toch eens proberen te denken vanuit die mensen hun optiek, ’t is niet omdat mensen zich geregeld negatief uiten dat ’t ook écht negatieve mensen zijn, hé, ik denk dat ’t een interessante denkoefening kan zijn om eens te denken vanuit die mensen hun optiek, mogelijk hebben zij ook meer levenservaring!

  • marlies says:

   Dag Alysa, ik ben het fundamenteel met je oneens. Het is ‘gemakkelijk’ om het standpunt van Stijn Depoorter af te schrijven als ‘jeudig en onbezonnen’. Zo moet je het namelijk niet over de inhoud van zijn artikel hebben. Ik schrik van jouw commentaar: ‘misschien komt de tijd dat jij ook eens gaat nadenken over die vreemdelingen die hier teveel zijn’ en ‘het is natuurlijk niet leuk dat je steeds minder overhoudt van je inkomen en steeds maar duurdere rekeningen en belastingen moet betalen’. Ik nodig je uit om na te denken over het volgende: kom jij fundamenteel iets te kort in je leven Alysa? Zijn er basisbehoeftes die jij niet kan betalen? Zoneen, waarom heb jij er dan bezwaar tegen dat dergelijke basisbehoeftes ook aan andere mensen worden verstrekt? Mij lijkt dat fundamenteel egoïstisch: ‘van mij! van mij!’. Nochtans heb jij er geen enkele verdienste aan dat je hier geboren en getogen bent, en een ander niet. Dat is de simpele speling van het lot. Onze landsgrenzen zijn al evenmin door jou bepaald. Dus waarom dan claimen dat jij hier juist zit en ‘de vreemdelingen’ teveel zijn. Overigens kom ik beroepsmatig dagelijks in aanraking met criminaliteit, ik kan je verzekeren dat de autochtone bevolking nog steeds oververtegenwoordigd is. Iets anders beweren is niet alleen objectief onjuist, maar voedt de angst en de haat. Ten onrechte. En als er je werkelijk een extreme variant van een geloof wordt opgedrongen, mag je daar zeker over klagen. Maar vooralsnog gaat het vooral over de angst dat dat zou gebeuren. Angst die gevoed is door onjuiste uitgangspunten. Ik nodig je uit om de denkoefening eens vanuit dat standpunt te maken.

   • Alysa says:

    ‘Misschien komt de tijd dat jij ook eens gaat nadenken over die vreemdelingen die hier teveel zijn’, ik vermoed dat jij het bij ’t juiste eind hebt, ik had eigenlijk willen typen: ‘misschien komt de tijd dat jij ook eens gaat nadenken over die vreemdelingen die hun extreme variant van hun religie hier wille opdringen’, maar, helaas ‘k was slachtoffer van mijn emoties en ’t typte dus ’t foute’, het spijt mij! Maar zoals ik trachtte duidelijk te maken: die mensen die met wapens, bv. hun extreme variant van hun religie hier wensen op te richten die zijn per definitie hier te veel ook al zijn zij ‘eigen volk’ en zijn zij bekeerd tot die extreme variant van die religie.

    Verder: ja, ik kom veel tekort dankzij die huidige belastingen en andere financieel belastende zaken die ‘onze politici’ opdringen en velen met mij, denk bv. maar eens aan die vele gepensioneerden!
    Verder vind ik niet dat ik egoïstisch ben, maar omwille van de algemene duurte van het leven hier kan ik minder uitgeven aan dingen die ik leuk vind en ik vind bv. geven aan bepaalde vormen van liefdadigheid leuk, maar ‘k kan (dus) zélden aan liefdadigheid geven!

    ‘Maar vooralsnog gaat het hier over de angst dat dat zou gebeuren’, maar bepaalde mensen willen elke dag wel hun extreme variant van hun religie hier in Europa opdringen, getuige nog maar pas die opgepakte man die blijkbaar een aanslag wilde plegen hier, dicht genoeg in onze buurt, Parijs, Frankrijk, bv.!

    Geachte, ik ben 43 jaar, ik beweer niet de waarheid of ‘de wijsheid’ in pacht te hebben, doch ik heb hier in dit deel van Europa waar ik meestal verblijf de tijd nog gekend waarop je zo ongeveer er uiterlijk mocht uitzien zoals je wilde, maar nu moet je bv. al oppassen om nog maar in een minirok te verschijnen, bv., dat was in ’t jaar 88, bv. wél hélemaal anders!

    Geachte, helaas ontbreekt mij nu de tijd om meer in de fundamenten van mijn (en uw) betoog in te gaan, hopelijk lukt mij dit op een later tijdstip (nog) wel, doch, ‘k moet rekening houden met mijn gezondheid!

    Vriendelijke groeten!

 • Marian says:

  ‘Blanke mannen zijn boos, angstig en passen zich niet aan’. En dan: ‘Dat komt omdat ik niet denk in termen van wij en zij.’ Hmm.

  • Lieselotte says:

   Beste Marian,

   Het is belangrijk om deze zin in de context van het artikel te evalueren. Zo ging het hier natuurlijk slechts om enkele blanke mannen, wat (volgens de manier waarop ik het artikel gelezen heb) ook duidelijk gemaakt werd.

Colofon

Adres Redactie

Toko Space t.a.v. Charlie Magazine
Statiestraat 139
2600 Antwerpen