Werk

Mijn moeder is een superheld

Alleenstaande ouders verdienen een medaille

Mijn moeder is een superheld

Charlie gaat op zoek naar mensen die zich uitzonderlijk dapper, vooruitstrevend of kwetsbaar hebben getoond en nemen hen op in onze eregalerij van Helden. Deze maand nomineert Jozefien haar moeder en bij uitbreiding alle alleenstaande ouders.


Vandaag wordt mijn moeder zestig. Ze is mijn Held.
In haar eentje bracht ze vier kinderen groot en startte naast haar fulltime job een eigen zaak om de eindjes aan elkaar te knopen. Ik leerde van haar de basis van het ondernemen, te geloven in mezelf en humor te gebruiken om het leed te verzachten. Maar ze leerde me ook hoe een naaimachine werkt, een feestmaal klaar te maken met restjes uit de koelkast en het huis gezellig te maken zodat er altijd mensen over de vloer komen.

Deze Held wil ik opdragen aan alle alleenstaande moeders (én vaders) die achter de schermen elke dag het onmogelijke doen. Die ploeteren om het hoofd boven water te houden en oneindig veel geduld en creativiteit aan de dag leggen om de kinderen tevreden te houden en de schuldeisers op afstand. Een medaille voor Moed en Volharding, zeg ik!

Bij het woord ‘held’ denken we vaak aan dappere krijgers of gespierde mannen met een cape. Maar gewone mensen stellen vaak meer heldendaden dan eender welke Superman. Ze zijn alleen niet zo zichtbaar. Toch zijn ze met velen, de alleenstaande ouders, en de groep wordt elk jaar groter.

30,9% van de alleenstaande oudere vrouwen en 35,8 % van de eenoudergezinnen leven onder de armoedegrens.

Voor meer informatie contacteer ik Femma, een vrouwenorganisatie die de belangen van vrouwen met minder kansen en in het bijzonder van alleenstaande vrouwen verdedigt. Gisteren stond er een artikel in de Standaard over hun voorstel van een 30-uren werkweek. Hier wil ik meer over weten.

Hoeveel alleenstaande ouders zijn er?

Ilse de Vooght: “Het aantal ouders dat alleen kinderen groot brengt in Vlaanderen, is gestegen van 76.600 in 1990 tot 120.300 in 2007. Op minder dan 20 jaar tijd is het aantal eenoudergezinnen zeer sterk gestegen. Als we dat bekijken vanuit kindperspectief, dan zien we dat in 1990 117.000 kinderen bij één ouder leefden terwijl dat in 2007 oploopt tot 193.000*.”

Wat zijn de grootste struikelblokken voor hen?

“Het armoederisico is het hoogst bij alleenstaande moeders. Alleenstaande oudere vrouwen en alleenstaande moeders lopen het grootste armoederisico: 30,9% van de alleenstaande oudere vrouwen en 35,8 % van de eenoudergezinnen (hoofdzakelijk alleenstaande moeders) leven onder de armoedegrens**.
Voor alleenstaande moeders is het niet eenvoudig om de combinatie arbeid-gezin rond te krijgen. Het is schipperen tussen tijd en geld.”

Wat stelt Femma voor om hen te helpen?

“Femma is voor het evenwichtige combinatiemodel. Dat stelt dat mannen en vrouwen evenveel moeten (betaald) werken en onbetaalde zorg- en huishoudelijke arbeid moeten verrichten. Binnen die context bepleiten wij een nieuwe voltijdse norm: de dertigurenweek. Die nieuwe norm zou voor (alleenstaande) vrouwen veel betekenen. 30-uren strookt met een gemiddelde vrouwelijke loopbaan. Als we hier de norm van maken, kunnen vrouwen én beter de combinatie maken én ook hun carrièreperspectieven houden. Onze verlofstelsels (zoals vb., moeder/vaderschapsverlof) hervormen we. We maken ze korter en beter vergoed. Korter omdat ze niet genderneutraal worden opgenomen (vrouwen nemen ze veel vaker en langer op dan mannen) en beter vergoed om ze voor iedereen mogelijk te maken. Voor alleenstaande moeders is dit model veel meer haalbaar.
Bij een echtscheiding krijgen alleenstaande moeders vaak de rekening gepresenteerd voor het feit dat zij hun carrière terugschroefden of stopzetten. Daarom is Femma voorstander van de invoering van de split in de pensioenen. Wij vinden dat de opgebouwde pensioenrechten, zowel voor de wettelijke als voor de aanvullende pensioenen, binnen een relatie in twee moeten worden verdeeld. Als uitdrukking van solidariteit binnen een relatie. Daarnaast zijn we voor een sterke eerste pijlerpensioen (het wettelijk pensioen). Het is de meest solidaire pijler. In de tweede pijler (de aanvullende pensioenen) en de derde pijler (het individueel pensioensparen) is die solidariteit veel minder of zelfs afwezig.”

Harde cijfers. En moedige plannen.
Terwijl ik de luxe heb om na te denken over hoe ik mijn work-life balance kan optimaliseren, zijn er veel vrouwen, zoals mijn moeder, voor wie thuiswerken of halftijds werken gewoon geen optie is. Die continue moeten rennen en zorgen. En die na een leven van hard werken nog moeten vechten voor een deftig pensioen. Totdat de Staat hun belangen wat meer ter harte neemt, deel ik met veel plezier denkbeeldige medailles uit.

“I am of certain convinced that the greatest heroes are those who do their duty in the daily grind of domestic affairs whilst the world whirls as a maddening dreidel.”

– Florence Nightingale

(Gelukkige verjaardag, mam)

Meer info vind je op www.femma.be
*(Uit: de Sociale staat van Vlaanderen, editie 2013).
**(gegevens uit het Vrouwenraadmemorandum 2010)

Schrijf je reactie

Jozefien was in een vorig leven art-director bij de vrouwenbladen en is nu kapitein van het Charlie-schip. Haar stokpaardjes zijn gendergelijkheid, beeldvorming in de media en het opvoeden van twee luidruchtige jongens.

Colofon

Adres Redactie

Toko Space t.a.v. Charlie Magazine
Statiestraat 139
2600 Antwerpen