Beeldreeks

Buiten beeld

Buiten beeld

Kwetsbare jongeren staan vaak buiten beeld. Door moeilijkheden in hun jonge leven in de vorm van verslaving, een vluchtgeschiedenis of psychische problemen vinden ze moeilijk een weg in onze maatschappij. Hun verhalen gaan over veerkracht en moed, maar ook over verlating, eenzaamheid, armoede. In deze fotoreeks blijven de jongeren zelf buiten beeld, maar gebruiken ze de camera om ons mee te laten kijken in hun leven.

In samenwerking met het begeleidingscentrum Wingerdbloei vzw begeleidde fotografe en creatieve beeldend therapeute Katleen Gils twee maanden lang vier jongeren tussen de 15 en 18 jaar oud. Wingerdbloei is een begeleidingscentrum voor jongeren en gezinnen met kinderen van drie tot achttien jaar, dat gezinnen begeleidt om de opvoeding weer op de rails te krijgen zodat het kind of de jongere thuis kan blijven wonen. Als thuis wonen (tijdelijk) niet haalbaar is kan de jongere in één van de residentiële afdelingen worden opgenomen. Jongeren kunnen ook doorgroeien naar zelfstandigheid via ‘kamertraining’ en begeleid worden wanneer zij net zelfstandig zijn gaan wonen.

“Omdat veel jongeren zich moeizaam kunnen uitdrukken in woorden, zijn foto’s een hulpmiddel om zich te uiten.”

Katleen leerde twee meisjes en twee jongens van de Wingerdbloei, Luna, Maïa, Nawid en Naim, om momenten uit hun leven te fotograferen. Katleen: “Dit project gaf de deelnemende jongeren een stem waarmee ze hun zelfvertrouwen konden vergroten. Door de foto’s te maken en die in een tentoonstelling bij jongerencentrum Kavka met de buitenwereld te delen, kregen ze meer grip op hun leven. De jongeren leerden de basistechnieken van de fotografie, kregen gerichte opdrachten en vervolgens werd elke foto besproken. Omdat veel jongeren zich moeizaam kunnen uitdrukken in woorden, is het maken van foto’s een hulpmiddel om zich te uiten, een dialoog te kunnen starten en zelfvertrouwen te krijgen. Ook wordt onze beeldcultuur vaak gezien als een negatieve invloed: jongeren krijgen zoveel onrealistische of onhaalbare beelden te zien van hoe ze zouden moeten zijn. Ik wilde iets positiefs doen met de kracht van beeld en hen de tools aanreiken om regisseur van hun eigen beelden te worden.”

Luna

 

Nawid

Maïa

Naim

Dit fotoproject kwam tot stand met steun van NIKON, IMPRENTA, Kavka vzw en Wingerdbloei vzw. Meer informatie: www.katleengils.be
Foto Boven: Maïa

Schrijf je reactie

Colofon

Adres Redactie

Toko Space t.a.v. Charlie Magazine
Statiestraat 139
2600 Antwerpen